Kallelse till
Årsmöte  
tisdag 6/3 2018

Valberedningen
tar gärna emot
förslag på
1 st ledamöter
till styrelsenVälkommen
Tisdag 6 februari -18
Startar med "prova på"

Nybörjargrupp1

Nybörjargrupp2
Fortsättningsgrupp

Mer info här