Kallelse till
Årsmöte  
tisdag 10/3 2020

Motion mailas till info@evilgang.se eller lämnas till någon i styrelsen
senast den 25 februari.

 
 


Välkommen till kursstart
Tisdag 28 januari -20
Startar med "prova på"

Nybörjargrupp

Fortsättare 1
Torsdag 30 januari -20

Socialgrupp
Mer info här

.