Kallelse till
Årsmöte

  tisdag 7/3 2017
kl 18.30


Mer info här


Valberedningen
tar gärna emot
förslag på 2st
ledamöter till
styrelsen

***


Välkommen
och prova på

Nybörjargrupp1

Nybörjargrupp2
Fortsättningsgrupp

Mer info här