Dansskor kommer till Malmö och Lund

Mer info här
Kallelse till årsmöte
Tisdag 5 mars -19

Mer info här

Valberedningen tar gärna emot förslag
på 2 st ledamöter till styrelsen
.