Årsmöte 2021

Tisdagen den 16 mars kl 18:30

Årsmötet kommer att ske digitalt pga rådande situation.
Underlag samt anvisningar om hur man gör digitalt kommer att skickas ut till medlemmarna i god tid innan mötet.