Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar in till årsmöte den 7/3 2023.

Anmäler er gör ni på kursen där lista ligger eller via mail till info@evilgang.se.

Agenda, bokslut samt övriga handlingar till årsmötet kommer att skickas ut i god tid före årsmötet via mail.