Medlemsförmåner
Medlemmar i The Evil Gang får 10% rabatt.
Medlemmar i The Evil Gang får 10% rabatt  mot uppvisande av giltigt medlemskort.