Styrelse
Ordförande: Thomas Karlsson
Vice Ordförande: Bitte Palmqvist
Kassör: Lars Nielsen
Sekreterare: Annika Ståhl
Ledamot: Anna-Karin Hedvall
Övriga
Webmaster: Lars Nielsen
Revisor: Marianne Steiner
Valberedning: Bibban Pålsson &
Susanne Jönsson