Styrelse
Ordförande: Thomas Karlsson
Vice Ordförande: Anna-Karin Hedvall
Kassör: Ola Terfors
Sekreterare: Annika Ståhl
Ledamot: Thomas Nilsson
Övriga
Webmaster: Ola Terfors
Revisor: Marianne Steiner
Valberedning: Bibban Pålsson &
Susanne Jönsson