Årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas den 5 mars kl 18.30 på Dansrotundan och alla medlemmar är välkomna.

Anmälningslista kommer att ligga på kursen men det går även bra att anmäla sig via mail till info@evilgang.se.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari.

Agenda, bokslut samt övriga handlingar till årsmötet kommer att skickas ut i god tid före årsmötet via mail

0 Kommentarer