& / ANDHälften av en snabb räkning som, 1 och, eller, och 1.
Och – symbolen i dansbeskrivningen används för att notera ½ (halv) takt eller
snabbräkning mellan standard takter.
ACROSS LEFTHöger fot korsas framför Vänster fot.
ACROSS RIGHTVänster fot korsas framför Höger fot.
Anchor StepKorsa höger fot bakom vänster fot (i tredje position, alltså vänster häl mot höger hålfot),
steg med vänster på stället, steg med höger på stället.
APPLEJACKSe Swivel.
APPELJACKSSteget går på två takter.

1 – Ha vikt på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du har vikt på höger häl
och vrider höger tå ut till höger.
2 – Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.upprepa sedan likadant åt andra hållet.
BACKBakom dansaren.
BALANCE STEPEtt steg i vilken riktning som helst, följt av en Close (utan viktförflyttning) och ett Hold.
BALL CHANGESker bakåt eller åt sidorna. En snabb vikt ändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en touch/point.

Höger ball change bakåt: steg bakåt på höger trampdyna med tyngd, för tillbaka vikten på vänster fot.
Samma sak när du gör ball change åt sidan. Takt: &1

Ball change används i många stegkombinationer t.ex:
Kick Ball Change
Heel Ball Change
Kick Ball Cross
Kick Ball Point
Kick Ball Step
BEHINDEtt steg där den fria foten korsas bakom den du har tyngden på i 5:te position.
BODY ROLLKan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.
BOOGIEDen fria höften lyftes och rörs mot det ben som man stödjer på.
BOOGIE ROLLLite framåt Cuban motion görs med böjt knä och höfterna stannar bakåt.
BOOGIE WALKRör det fria benet genom att lyfta höften och gå framåt.
BOTAFOGO1 – Korsa vänster fot över höger.
& – Ta ett steg till höger med höger fot.
2 – Sätt vänster fot intill höger.
3- Korsa höger fot över vänster.
& – Ta ett steg till vänster med vänster fot.
4 – Sätt höger fot intill vänster.
BOX STEPSe jazzbox.
BPMBeats per Minute (taktslag per minut). Beräknad genom bestämning av antalet takter i en 60 sekunders tidsrymd.
BRUSHAtt göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.
BUMP (HIP BUMP)Vickande höftrörelse åt något håll.
BUTTERFLIESSe Heel splits eller Toe splits.
BUTTERMILKSe montana kick.
BUZZEn sväng på samma ställe, se också Paddle turn footwork.
CAMEL WALK1 – Kliv fram med vänster fot.
2 – Dra höger fot bakom vänster.
CBMStår för Contra Body Movement. Att man vrider motsatt höft och axel mot det ben man flyttar, används bland annat till att förbereda sig för snurrar.
CCWCounter clockwise – motsols.
CENTER HOME Utgångsläget.
Balanspunkten i kroppen – finns nära mellangärdet.
CHA CHASteget räknas som 1 & 2.

1 – Stig fram med ex. höger fot och
& – Ta ett snabbt kort steg med vänster.
2 – Stig fram med höger fot igen. Kan göras på plats eller i en framåtrörelse.

Kan även göras diagonalt eller i sidled.
CHA CHA IN PLACECha cha på stället.
CHANGE OF WEIGHTByta tyngdpunkten från ena foten till den andra.
CHARLESTONGörs på fyra takter.
Ett 4-stegs mönster vridande fötterna in och ut.

1 – Kliv fram på vänster med hälen vriden inåt
& – Vrid vänster häl utåt
2 – Sparka framåt med höger fot medans du vrider vänster häl inåt
& – Vrid vänster häl utåt
3 – Kliv tillbaka på höger fot med höger häl vriden utåt
& – Vrid höger häl inåt
4 – Peka bakåt med vänster tå medans du vrider höger häl utåt
& – Vrid höger häl inåt

Kan även göras med en svepande rörelse.
CHARLESTON KICK(Utan Swivels)
Ett 4-stegs mönster.

1 – Kliv fram på vänster fot
2 – Sparka framåt med höger fot
3 – Kliv tillbaka på höger fot
4 – Peka bakåt med vänster tå
CHASE TURN(Step Turn Step)

1 – Kliv fram på höger fot.
2 – Vänd 1/2 varv åt vänster och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben.
3 – Kliv fram på höger fot.
CHAINÉEn 360º snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.
CHASSÉTakten räknas 1&2

1 – Kliv ut med höger fot till höger.
& – Dra vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot.
2 – Kliv ut med höger fot till höger.
CHUGMan böjer upp ett knä och hoppar på det andra benet.
CHUG ½1 – Gå fram med vänster fot och gör en vanlig step turn.
2 – Vänd en ½ och peka höger tå i sidan.
CLOCKWISE (CW)Medsols
CLOSEAtt föra ihop fötterna utan att förflytta tyngdpunkten.
COASTER STEPEx. Höger bak.

1 – Kliv bak med höger fot.
2 – Sätt vänster fot intill höger & lägg över vikten på vänster fot.
3 – Kliv fram med höger fot.

Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1, 2, 3 och då kallas det slow coaster step
COASTER CROSSEx. höger

1 – Kliv bak med höger fot.
2 – Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot.
3 – Korsa höger framför vänster fot..
CONGA WALKS1 – Gå fram med höger fot.
2 – Gå fram med vänster fot.
3 – Gå fram med höger fot.
4 – Peka med vänster tå åt sidan mot golvet med vristen sträckt. Vikten ändras inte.
5 – Gå bak med vänster fot.
6 – Gå bak med höger fot.
7 – Gå bak med vänster fot.
8 – Peka med höger tå åt sidan mot golvet med vristen sträckt. Vikten ändras inte.
CONTRA DANCEI Line Dance används termen “Contra Line Dance” för att beskriva en dans där två linjer av dansare står mitt emot varandra.
COUNTERCLOCKWISE (CCW)Motsols
CROSS BALL CHANGESe sailor shuffle.
CROSS ROCKHöger eller vänster fot korsar över den andra, antingen framför eller bakom.

Cross left: Korsa höger fot framför vänster fot.
Cross right: Korsa vänster fot framför höger fot.
CROSS SHUFFLEEx. åt höger (väldigt lik en vanlig shuffle men med korsade ben )

1 – Korsa vänster fot över höger.
2 – Dra höger fot intill vänster.
3 – Fortsätt till höger med vänster fot.
CROSS UNWIND1 – Korsa ex. vänster fot över höger.
2 – Snurra ½ varv åt höger
CROSS UNWIND ½ TURN1 – Korsa höger fot bakom vänster (böj lite på knäna).
2 – Snurra ½ varv åt höger och sträck på benen igen.
CROSS UNWIND FULL TURN1 – Korsa höger fot bakom vänster och vänd ½ varv åt höger.
Ha mestadels vikten på höger fot under hela snurren.
2 – Fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot.
(Böj lite på knäna för bättre resultat)
CUBAN MOTIONEn diskret höftrörelse som framkommer av att man böjer och rätar ut knäna medans tyngdpunkten
förflyttas från ena sidan till den andra.
CWClockwise = Medsols.
CCWCounter Clockwise = Motsols.
DEVELOPÉDen fria foten följer den stödjande benets linje upp till knät och för utåt antingen fram, bak eller i sidled.
DIAGONAL45º vinkel från center positionen eller dansens rörelseriktning.
DIG, GRINDTyngd på trampdyna eller häl och en malande, vridande rörelse.
DIPAtt böja med knät på det stödjande benet (niga) och peka ex. Höger tå strax bakom vänster fot (doppa)
DOUBLE ELECTRIC KicksÄven kallad electric kicks.

1 – Stig bakåt med höger fot samtidigt lyft upp vänster fot och stig framåt med vänster fot samtidigt lyft upp höger fot.
2 – Stig framåt med höger fot samtidigt lyft upp vänster och stig bakåt med vänsterfot samtidigt lyft upp höger fot.

Om det ar en double så upprepas allt en gång till.
DRAW/DRAGAtt sakta föra den fria foten intill den andra som bär vikten med flexat knä.
DRAGSe slide.
ELECTRIC KICKSSe double electric kicks.
ELVIS WALK1 – Kliv fram med höger fot och höj in höger knä mot vänster ben.
2 – Hold.
3 – Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben.
4 – Hold,
FANA. Circel Fan – Det stödjande benet är lätt flexat och det fria benet förs i en cirkulär rörelse framåt, åt sidan och bakåt utan tyngd.
B. Heel Fan – Fötterna ihop, hälen på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.
C. Toe Fan – Fötterna ihop, tårna på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.
FAN BRUSHFot borstas diagonalt framför fot du står på. Foten ska även borstas ut åt sidan innan den sättes ner.
FAN KICKEn hög spark med ett rakt ben som sedan gör en cirkelrörelse.
FIGURE FORE(4)Fria benet rörs som en pendel, ska ej nudda golvet och tån ska peka nedåt.
FLAREEn låg spark på eller nära golvet.
FLEA HOPEn rörelse sidledes åt det håll där det fria benet är. Man flyttar höften uppåt.
FLEXEn lätt böjning vid t.ex. knäet.
FLICKEn skarp, snabb kick bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.
FLODForward line of dance – dansen utföres framåt.
FOOTBOOGIEStå med fötterna ihop vinkla ut höger tå sedan höger häl, tillbaka med hälen sedan tån.
Kan göras åt höger och vänster samt åt både höger och vänster samtidigt
FOOT POSITION* – Stå med fötterna ihop.
* – Stå med fötterna isär, axelbrett el höftbrett.
* – Stå med fötterna vinklade. T ex vänster fot rakt fram. Höger fot med hälen intill hålfoten på vänster fot.

Utvidgad: Hälen en bit ifrån hålfoten.

* – Stå med den ena foten framför eller bakom den andra.
* – Stå med vänster fot rakt fram ställ höger fot med hålen vid vänster tå höger fot vinklad 45 gr åt höger 5: e position bakåt,
ställ höger fots tår. Bakom vänster hål med höger häl vinklad 45 gr åt vänster.

Utvidgad: Hälen en bit från tån
FREEZEStillestånd, ingen rörelse. Samma som Hold.
FRAMEDans position För att hålla balans och utseende.
FULLTURNVänd ett varv på 2 takter.
FULL TURN CHAINE 360GRMan vänder ett helt varv 360 gr antingen med eller motsols på 3 steg.

1 – Steg i 3 e eller 5 e position. ¼ varv.
2 – Steg i 1 a eller 2 a position, ¾ varv.
3 – Steg framåt i 3 e eller 5 e position.
GRAPEVINEEn 3 stegs kombination till ena sidan. Den avslutas alltid med en 4:de valfri takt som kan vara touch, kick, point, bruch, hitch, skuff etc.

1 – Kliv med höger fot till höger
2 – Korsa vänster fot strax bakom höger
3 – Kliv med höger fot till höger
4 – valfri se ovan

Om kombinationen är mer än 2 korsande steg kallas steget för Weave.

Turning Vine: En turning vine är en kombination som består av en vine med en ¼ eller en ½ vändning på takt 3.

Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man samtidigt snurrar 360º. På takt 1 vrider man ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.
HEEL BALLCHANGESteget räknas som 1 & 2. Använd höfterna för att fä en så mjuk rörelse som möjligt.

1 – Sätt fram ex. höger häl & Sätt snabbt ner den igen, lägg vikten på höger trampdyna.
2 – Byt tillbaka vikten till vänster fot.
HEEL FANFötterna är tillsammans en av hälarna flyttas ut åt sidan och tillbaka igen.
HEEL GRINDMed hälen i golvet vrids framfoten från ena sidan till den andra
HEEL HOOK COMBINATIONSträck fram hälen i en touch. böj upp hälen under knät på det ben tyngden vilar på. Sträck fram hälen i en touch igen och tillbaka till center.
HEEL JACK ROMPHöger romp.

& 1 – Vikten på vänster fot, höger fot i en touch, steg bakåt med tyngd på höger fot, vinkla upp vänster fot i en heel touch.
& 2 – Stig ner med tyngden på vänster fot (på stället), gör en touch med höger fot bredvid vänster fot.

Detta skall vara en mjuk rörelse inget hopp.
Kan även göras med vänster fot
HEEL SCISSORS / VAUDEVILLE HOPSSteg bakåt med vänster fot, korsa höger över vänster, * steg åt sidan med vänster, touch framåt med höger häl. * Steg bakåt med höger fot korsa vänster över höger, * steg åt sidan med höger, touch framåt med vänster häl. (Takt * & 1 * & 2 * & 3 * & 4)
HEEL SHIFTSAtt flytta tyngden från främre trampdynan till hälen eller hälarna
HEEL SPLITFötterna är ihop med tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna och tillbaka igen.
HEEL SPREADSSe heel splits
HEEL STOMPLyft båda hälarna frän golvet genom att böja på knäna. Sätt ner hälarna igen.
HEEL STRUT, DUCK WALKHälen 1 golvet och sänk sedan ner tårna, ibland med en snärt
HEEL SWITCHESGörs på takt 1&2&
1 – Sätt fram höger häl snett framåt.
& – Sätt ner höger fot bredvid vänster.
2 – Sätt ut vänster hål snett framåt
& – Sätt ner vänster fot bredvid höger
HEELJACKGörs på takt 1&2&.

1 – Kliv snett bakåt med höger fot.
& – Sätt fram vänster hål.
2 – Ta tillbaka väster häl och lägg över vikten på vänster.
& – Toucha höger fot intill vänster eller korsa höger över vänster.
HEELTOUCHHälen sträcks fram och rör lätt vid golvet.
HESITATION TURN (Waits)1 – Korsa höger över vänster.
2-3 Sätt ner vänster fot strax bakom höger och lägg över vikten på vänster och vänd ½ medans höger fot släpas i golvet.
HINGE (”gångjärn”)”Gångjärns sväng” utföres på en räkning, Snurra ett ½ varv på den fot som motsvarar det håll du skall svänga åt. T.ex ½ Hinge Right sätt tyngden på höger fot och snurra ett halvt varv åt höger. Tänk dig att din högra fot är det ”gångjärn” som dörren svänger runt.
HIP BUMPHöftvickning åt höger eller vänster sker genom att man har det ena knäet rakt och böjer det motsatta knäet.
HIP ROLLSRulla höfterna motsols eller medsols.
HITCHDra upp benet med böjt knä.
Foten ska hamna i höjd med låret på motsatta benet om det ska göras ordentligt, något för den som är vig…..
HITCH KICKEn spark sedan ändring av tyngdpunkten på 1 & 2.
HIP BUMBSRörelse med höfterna åt något håll på 1 takt.
HIP LIFTLyfter benet genom att lyfta höften.
HITCHDra upp benet med böjt knä, foten ska hamna i höjd med låret på det motsatta benet. Ska vara en ryckande rörelse.
HITCH HIKEEn rörelse för överkroppen. Tummarna pekar bakåt över axlarna medans man går bakåt.
HOLDStillestånd, ingen rörelse. Samma som Freeze.
HOMEUtgångsläget.
HOOKLyft benen som en pendel framför eller bakom det andra benet och håll foten från golvet.
Hook combination: En 4 stegs kombination.
Exempel:
1 – Sätt höger häl fram.
2 – Gör en hook framför höger ben.
3 – Sätt höger häl fram igen.
4 – Sätt höger fot intill vänster.
HOPEtt hopp med en fot, landa på samma fot.
ISOLATIONEn kroppsrörelse där en del av kroppen är oberoende av övriga kroppen.
JAZZ BOX / JAZZSQUARESn stegkombination med 4 viktändringar. Den kan starta med ett steg framåt eller korsande, se Cross. Kallas också för Jazz square

Exempel A – Vanlig Jazz Box/Square men om du byter ut takt 4 mot att sätta vänster fot intill höger, kallas det en Jazz Triangle:

1 – Korsa höger fot över vänster
2 – Kliv bakåt med vänster
3 – Kliv åt sidan med höger
4 – Kliv framåt med vänster

Exempel B
1 – Kliv fram på höger.
2 – Korsa vänster fot över höger
3 – Kliv bakåt med höger
4 – Kliv åt sidan med vänster
JUMPMan har tyngden på båda fötterna eller på den ena foten når man gör avstampet men landningen sker alltid jämfota. Man kan hoppa framåt, bakåt eller åt sidorna.
JUMPING JACKSSteget går på 2 takter.

1 – Hoppa isär med benen.
2 – Hoppa och korsa benen.
KICKLow: Sparka det fria benet framåt lågt, rörelsen ska komma från knät. Sträck knä och vrist.

High: Sparka det fria benet framåt högt, rörelsen ska komma från höften. Sträck knä och vrist.
KICK BALL CHANGESteget räknas som 1 & 2.

1 – Sparka med t.ex. höger fot framåt,
&. – Sätt snabbt ner igen lägg vikten på höger trampdyna.
2 – Byt tillbaka tyngdpunkten till vänster fot.
Kick Ball StepSteget räknas som 1 & 2.

1 – Kicka med höger fot framåt
& – Sätt ner höger fot bredvid vänster
2 – Tag ett steg fram på vänster fot
KNEE POPDetta går på en takt och räknas & 1.

& 1 Lyft ena eller båda hälarna genom att böja på knäna, hälarna tillbaks på golvet.
KNEE ROLL / POPCORNRulla ena knät utåt och runt och tillbaka ursprungs positionen.
LEAPAtt flytta vikten från ena foten till den andra, detta skall göras med en från skjutning på första fot.
LILTEn rörelse som går neråt och återgår till normal läge. Används i Polka och East Coast Swing.
Man går ner på takt 1 och tillbaka på & takten.
LOCKAtt korsa benen nära varandra att ”låsa” steget .
LOCK STEP(Höger fram)

1 – Kliv fram med höger fot.
2 – Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot.
LOCK SHUFFLE(Höger fram)

1 – Kliv fram med höger fot & dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot.
2 – Kliv fram med höger fot.
LUNGEVikt förflyttning till ett böjt ben med det andra utsträckt.
MAMBO STEP1 – Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot
& – Lägg tillbaka vikten på vänster.
2 – Sätt höger fot bredvid vänster.

Alternativt kan mambo step göras framåt/bakåt
MARKTIMETvå steg på platsen.
MASHED POTATOESEn synkoperad manöver som förflyttar sig bakåt.

& – Kliv bakåt med höger fot. Placera den bakom vänster fot med hälen lätt vridet till vänster.
1 – Vrid ut höger häl till höger.
& – Kliv bakåt med vänster fot. Placera den bakom höger fot med hälen lätt vriden till höger.
2 – Vrid ut vänster häl till vänster.

Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver
MILITARY PIVOTGå fram med en fot, halv sväng. 2 takter.
MONTANA KICKGår på två takter och kan även kallas för Charleston.

1 – Kliv fram med höger fot.
2 – Sparka vänster fot framåt.
3 – Kliv bak med vänster fot och sätt tyngd vikten på den.
4 – Toucha höger intill.
MONTEREY ¼ ELLER ½ TURN1 – Sätt ut höger fot till höger.
2 – Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger.
3 – Sätt ut vänster fot till vänster.
4 – Sätt ned vänster fot intill höger.
O’CLOCKVisar riktningen enligt armarna på en klocka.
OUT AF PHRASEÄr när stegen inte stämmer överens med takten Ex 3 takt och sedan längre fram kommer man ikapp med 1 takt.
PADDEL TURNS ELLER PADDEL STEPS, PUCH STEP – Med 1/4 vändningar(T ex Höger fot).

1 – Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
2 – Peka höger fot till sidan.
3 – Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
4 – Peka höger fot till sidan.
PIGEON TOES / HEELSPLITGår på två takter. Starta med vikten jämt fördelad mellan fötterna.

1 – Gå upp högt på tå och sära på hälarna.
2 – Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.
PIVOTÄldre beteckning för Step Turn – Se Turns
PIVOT TURN(Uttalas [pivå] på svenska). Steget görs på två takter. Denna vändning kan göras med eller motsols i ½, 1/4 eller 1/8-dels varvs vändning.

1 – Sätt fram t.ex. höger fot.
2 – Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben. Ha inte hela tyngdvikten på höger ben.
PIROUETTEAtt göra en hel sväng på ett ben.
PLIEKroppen sänks med vikten Fördelat på båda benen.
POINTPeka med tån framåt, bakåt, åt sidan eller i kors med vristen sträckt. Vikten ändras inte
POLKA STEPLikadant som Shuffle, mer eller mindre studsande och levande. Se Lilt.
POPCORNMan rullar med knäna åt vänster eller höger med fötterna på samma plats.
PRISSY STEP1 – Vrid kroppen något åt vänster och sätt höger fot framför vänster.
2 – Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot framför höger.
PUSH STEPEtt steg med trampdynan med Förflyttning av tyngdpunkten medan man stiger åt något håll.
REVERSE HOOKFöljer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.
REVERSE SAILOR STEP(Höger)

1 – Korsa höger fot framför vänster.
2 – Kliv till väster med vänster fot.
3 – Sätt höger fot bredvid vänster.
RISERise and Fall är en teknik som används i vals och polka.
Man går upp på trampdynan, spänner musklerna i anklarna och sträcker upp ryggen. Sen går man ner på hälen.
ROCK STEPEtt gungande steg framåt eller bakåt eller i sidled på 2 takter. Man lyfter aldrig ena foten från golvet, viktfördelningen bör vara ca 70-30.
ROCK & CROSS1 – Kliv till höger med höger fot.
2 – Lägg tillbaka vikten på vänster.
3 – Korsa höger fot framför vänster.
ROCK STEPT.ex. höger fram. Steget går på två takter. ändra vikten från den ena foten till den andra.

1 – Kliv fram med höger fot.
2 – Lägg tillbaka vikten på vänster fot Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer mjuk och tydlig rörelse.
ROCKING CHAIRRocksteg framåt i 5:e position, följt av ett rocksteg bakåt i 5.e position.
ROLLAtt göra en cirkelrörelse med någon del av kroppen.
ROLLING VINE (Grapevine )På takt 1 vrider man ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.
RONDÉ (ROND DE JAMBE)Det fria benet föres från en position till en annan i en cirkulär rörelse med sträckt knä antingen motsols eller medsols.
Foten får aldrig komma över knähöjd.
ROTATIONAtt rotera eller snurra.
RUMBA BOX(Kan även startas åt höger och framåt)

1 – Kliv till vänster.
2 – Sätt höger fot bredvid vänster.
3 – Kliv fram med vänster.
4 – Håll en takt.
5 – Kliv till höger med höger fot.
6 – Sätt vänster fot bredvid höger.
7 – Kliv bak med höger.
8 – Håll en takt.
RUNNING MANAnvänds ofta i Hop Hop.

1 – Stig framåt med fot # 1 & ”glidhoppa” bakåt på fot # 1, lyft det andra knät.
2 – Stig framåt med fot #2 & ”glidhoppa” bakåt på fot #2 lyft det andra knät.
3 – Stig framåt på fot #1 & ”glidhoppa” bakåt med fot #1 lyft det andra knät.
SAILOR SHUFFLE1 – Steg åt vänster.
2 – Kicka höger diagonalt framåt.
3 – Steg bakåt med höger.
4 – Korsa vänster över höger.
SAILOR STEPEn dans kombination där man lutar sig i motsatt riktning av den foten som korsar bakom. I ett vänster sailor step lutar man sig till vänster när man korsar den vänstra foten bakom den högra. Typ ”fyllesteg” – då vet ni alla hur man gör.

Exempel:
1 – Sätt vänster fot bakom höger fot
& – Sätt höger fot till höger
2 – Sätt vänster fot till vänster
SAILOR STEP 1/4 TURN LEFTKorsa vänster fot bakom höger och vänd 1/4 åt vänster &. Sätt höger fot intill vänster.
Kliv fram med vänster fot
SCISSOREn 3 takts kors manöver som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg. Kan göras båda synkoperat (1&2) och icke-synkoperat (123).

Exempel:
1 – Kliv till höger med höger fot
2 – Sätt vänster fot intill höger
3 – Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden
SCOOTEn glidande rörelse på den fot du har vikten på, framåt , bakåt eller i sidled. Oftast har man den fria foten i luften men det kan också göras med vikten på båda fötterna.
SCUFFAtt göra en svepande rörelse med hälen mot golvet. ”Klacka” gärna i så det låter ordentligt.
SHASSESteget räknas som 1 & 2.
(Detta görs åt sidorna).

1 – Kliv till höger med höger fot & dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot.
2 – Kliv till höger med höger fot igen.
SHIMMYGörs oftast på 4 takter.

1 -3 Kliv till höger med höger fot på takt 2-3.
4- Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna och toucha vänster fot intill höger på takt 4 (Alternativ Klapp).
SHUFFLEEn 3 stegs kombination på 2 takter som kan göras både framåt eller bakåt. Sidledes kallas det även för Chassé.

1 – Kliv framåt med höger fot & dra vänster fot intill höger.
& – Lägg över vikten på vänster fot.
2 – Kliv fram med höger fot igen.
SHUFFLE FULL TURN(vänster).
Steget räknas som 1 & 2.

1 – Kliv fram på vänster fot och vänd ½ åt vänster
& – Kliv bak med höger fot.
2 – Vänd ½ och kliv fram på vänster fot.
SIDE SWITCHES1 – Toucha höger tå till höger.
& – Sätt ner höger fot bredvid vänster.
2 – Toucha vänster tå till vänster.
SKATEEtt skridsko steg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.
SLAPEn klapp på foten eller knäet med den motsatta handen.
SLAPPIN LEATHERMan böjer upp en fot aningen framför eller bakom knät på den stödjande foten och slår på hälen med motsatt hand.
SLIDE / DRAWKliv framåt, bakåt eller åt sidan med ena benet och dra det andra benet intill.
SPINSe full turn.
STEPEtt steg med tyngdförflyttning till det ben steget tas med.
STEP TURN1 – Kliv fram på höger fot.
2 – Vänd 1/2 varv åt vänster och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben
STEP TURN ½ WITH HOOK 1 – Kliv fram på vänster fot.
2 – Vänd ½ och korsa höger ben och sätt ner höger tå till vänster om vänster fot.
STOMPAtt stampa i golvet med hela foten.
STOMP DOWNLyft den bestämda foten och ställ snabbt ner den igen med så mycket kraft att det hörs. För över vikten på den stompande foten.
STOMP UPIngen vikt på foten efter stampet. Foten ska ”studsa upp”.
STRUTEn rörelse framåt, bakåt eller sidleds på 2 takter.

Heel Strut: Sätt hälen fram på första takten. Sätt sedan ner trampdynan på andra takten.

Toe Strut: Sätt fram trampdynan på första takten. Sätt sedan ner hälen på takt 2.
SUGAR FOOT(Görs med samma fot)

Sätt ena fotens tå i andra fotens hålfot på takt 1, därefter sätt samma fots häl i hålfoten på takt 2.
SWAYEn svajande rörelse med överkroppen från midjan och uppåt till sidan utan att böja sig framåt eller bakåt.
SWEEPDen fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sättes ner.
SWITCHEtt snabbt fotbyte.

Exempel
1 – Sätt fram höger häl
& – Sätt höger fot intill vänster
2 – Sätt fram vänster häl
SWIVEL -HEEL -TOEFötterna tillsammans, man svänger antingen hälarna eller tårna åt ett håll. T. Ex hälarna ut åt vänster och tillbaks eller man rör sig i sidled omväxlande med tår och hälar.
SWIVEL STEPSteg fram med höger fot. Tårna i golvet kI 2, sväng hälen åt höger så tårna pekar rakt fram. Sänk hälen. Tyngden på foten, steg rakt fram med vänster. Tårna kl 10, sväng hälen så tårna pekar rakt fram. Sänk hälen, tyngden på foten.
SWIVETT ex höger swivet: Med tyngden på höger häl och vänster fots trampdyna, vrides. båda fötterna åt höger. Tårna på höger fot ska lyftas uppåt, liksom hålen på vänster fot, vrid tillbaka till utgångsläget. motsatta rörelser vid en vänster swivet.
SYNCOPATIONStegkombination som innehåller steg mellan taktslagen (halvtakt)

Exempel 1&2:
Shuffle
Kick Ball Change
SYNCOPATED VINE( HöGER )

1 – Kliv till höger med höger fot.
2 – Sätt vänster fot bakom höger.
3 – Kliv till höger med höger fot.
4 – Sätt vänster fot framför höger.
5 – Kliv till höger med höger fot.
SYNCOPATED JAZZBOX( HöGER )

1 – Korsa höger över vänster.
2 – Sått vänster fot bakom höger.
3 – Ta ett litet steg bakåt med höger.
4 – Korsa vänster över höger.
SYNCOPATED JUMPS1 – Hoppa till vänster och landa på vänster ben.
2 – Sätt ner höger fot bredvid vänster.
SYNCOPATED ROCK STEPSe mambo steps.
SYNCOPATED WEAVE1 – Kliv lite snett bakåt med vänster fot.
2 – Korsa höger över vänster.
3 – Kliv till vänster med vänster fot.
4 – Korsa höger bakom vänster.
TAGAtt man upprepar eller lägger in en annan koreografi för att få dansen att passa i musiken.
TAP(T.ex. Häl) Stå med trampdynan i golvet och släpp ned hälen en eller upprepade gånger i golvet.
TOE FANGörs på två takter. Starta med fötterna ihop.

1 – Ha vikten på t ex. den vänstra foten och sätt ut höger fot i 90 graders vinkel utan att flytta hälen.
2 – In med tån igen.
TOE STRUTTårna sätts i golvet och sedan sänks hälen ner
TOE SWITCHES1 – Sätt höger tå bredvid vänster.
2 – Sätt ner höger fot bredvid vänster.
3 – Sätt vänster tå bredvid höger.
TOE TOUCHTån sträcks framåt, bakåt eller åt sidan och rör lätt vid golvet.
TOUCHHälen eller tån rör golvet i en given riktning utan att vikten läggs över på foten.
TRIPPLE STEP3 steg på stället på 2 takter.
Trampa vä-hö-vä eller hö-vä-hö.
TURNSEn rörelse som används för att byta riktning.

Olika typer:
Chainé: En 360º snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.

Open Chainé/ 3 Step Turn: Även kallad Rolling Vine – se Grapevine.

Step Turn: En 2 stegs vändning antingen ett ¼ eller ½ varv.
Exempel ½ turn
1 – Kliv fram på höger fot och sätt ner tyngden.
2 – Vänd runt ett ½ varv och lägg över vikten på vänster fot.

Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den stödjande foten.
Exempel:
1 – Kliv på fram på vänster och vrid en ¼ till vänster
& – Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
2 – Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster
& – Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.

Tripple Turn: En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.

Spin: En 360º snurr på en fot på stället.

Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det stödjande eller med ett kliv framåt. Kliv fram på den ena foten och gör en hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.
Exempel:
Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med vänster ben korsad över det stödjande högerbenet. Kliv fram på vänster fot.

Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en ”locked position” (benen korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den andra fotens trampdyna, vrid sedan runt ett ½ varv i rikting av den bakre foten.
Exempel:
Stå med höger fot korsad över vänster. Ha tyngden på vänster fots trampdyna och höger fots häl.
Vrid runt ett ½ varv åt vänster och sluta med båda fötterna parallella.

Corkscrew: En rörelse som svarar till Unwind, men är antingen ¾ eller ett helt varv som man avslutar med fötterna korsade över varandra.
TWINKLE(Ofta förekommande i waltz)

1 – Korsa vänster över höger.
2 – Kliv till höger med höger fot.
3 – Sätt vänster fot bredvid höger.
TWISTMed båda fötterna ihop, flyttas hälarna i den givna riktningen (respektive höger och vänster) genom att placera vikten på trampdynorna.
UNWINDEn rörelse som börjar med att man korsar den ena foten framför och på motsatta sidan av den andra foten. Sen snurrar man med fötterna på stället och avslutar med fötterna parallellt. En Unwind kan vara antingen ¼, ½ varv om snurren är mer än ett ½ varv kallas det Corkscrew – Se Turns.
VARIATIONSAlla fotrörelser som avviker från stegbeskrivningen.
VAUDEVILLEEtt synkoperat korsande steg.

Exempel på vänster vaudeville:
& – Sätt vänster fot lite bakåt och till vänster och lägg ner tyngden
1 – Korsa höger fot över vänster och lägg ner tyngden.
& – Flytta vänster fot lätt till vänster medans du vrider överkroppen diagonalt till höger.
2 – Sätt höger häl diagonalt framåt.

Exempel på höger vaudeville:
& – Sätt höger fot lite bakåt och till höger och lägg ner tyngden
1 – Korsa vänster fot över höger och lägg ner tyngden.
& – Flytta höger fot lätt till höger medans du vrider överkroppen diagonalt till vänster.
2 – Sätt vänster häl diagonalt framåt.

Vaudeville Steps: En kombination av vänster & höger Vaudeville eller omvänt.
VINE(Ex. åt höger)

1 – Stig åt höger med höger fot.
2 – Korsa vänster fot bakom höger.
3 – Stig till höger med höger fot.
4 – Placera vänster fot intill den högra eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten t.ex. en scuff, en kick, eller touch.
WEAVEEn stegkombination till höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg. Dom korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.

Exempel:
1 – Korsa vänster över höger.
2 – Kliv till höger med höger fot.
3 – Korsa vänster bakom höger.
4 – Kliv till höger med höger fot.
WEIGHT CHANGEAtt flytta kroppens vikt från den. ena foten till den andra.
WHIPAtt abrupt vända dansen åt ett annat håll.
WHISKEtt valssteg

1 – Fot # 1 steg framåt eller bakåt
2 – Fot # 2 steg åt sidan.
3 – Fot # 3 korsas bakom fot # 1.
WILLIESSteg framåt med tårna inåt och vikten på främre trampdyna.
WILLIES WALKSe strut
WOOLY BULLY1 – Sparka med höger dra sedan upp den framför lår.
2 – Vänd ½, varv på vänster fot sa att höger fot hamnar bredvid vänster knä.
3 – Stig bakåt på höger,
4 – Hoppa eller glid framåt med höger samtidigt som vänster fot dras upp.
5 – Stig framåt med vänster.
6 – Höger häl sätts ner framåt.
7 – Lyft höger fot så den korsa vänster ben framför.
8 – Vänd ½, varv till vänster på vänster fot samtidigt som höger fot hamnar bredvid vänster knä.
9 – Stig bakåt med höger hoppa eller glid framåt.
ZIG ZAGAtt röra sig diagonalt fram och tillbaka över dansens riktlinjer. ( Rörelsemönster ).