Vårterminens gemensamma avslutning

Tänk vad tiden går och nu är kurserna snart slut och med detta firar vi med en gemensam avslutning.
Vi behöver få in din anmälan om man vill ha mat eller ej senast den 26 april.
Anmälningslista ligger på kursen eller så kan man maila till info@evilgang.se. .